Er ACTA et brud på vores rettigheder?

Hør udsendelsen

Internetbrugere og politikere er i oprør over handelsaftalen ACTA, som Danmark og en række andre EU-lande har underskrevet. Den handler om kopibeskyttelse, men er den reelt så farlig?

“ACTA skal prøves ved EU-Domstolen,” siger Margrethe Auken, medlem af EU-parlamentet for SF.

Dermed skaber hun tvivl om sin partifælle handelsminister Pia Olsen-Dyhrs forsikringer om, at ACTA aftalen ingen indflydelse har på dansk lov. Og at danske netbrugeres rettigheder og ytringsfrihed ikke er truet. Og at danske internetudbydere og internationale internetfirmaer som Google og Wikipedia ikke skal fungere som lovens lange arm, når internetbrugere mistænkes for at dele materiale beskyttet af ophavsret.

“Jeg er grundlæggende enig med Pia Olsen-Dyhr om, at vi skal sørge for beskyttelse af både virksomhedernes ophavsret og borgernes rettigheder, men jeg synes, at der er tyk uklarhed omkring de mulige problemer,” siger Margrethe Auken.

Derfor vil hun prøve at skabe flertal i EU-parlamentet for, at ACTA kan prøves ved EU-domstolen, før aftalen endeligt kan godkendes i EU-Parlamentet.

Både SF og Venstre er skeptiske
“Jeg hører, at man har lavet et system, hvor netudbyderne – som fx TDC – skal finde ud af om, der foregår noget ulovligt hos deres brugere. Man kan sammenligne det med, at Postdanmark skal åbne alle breve for at checke for ulovlig post. Vi taler om, at den traditionelle håndhævelse af hæleribestemmelserne bliver uigennemskuelige, fordi retsudøvelsen flyttes til private aktører”, siger Margrethe Auken.

Hendes nervøsitet deles af Jens Rohde, medlem af EU-Parlamentet for Venstre.

“Vi er kritiske overfor, om der er nye logningsinitiativer eller ønsker om blokering af hjemmesider på vej”, siger han og understreger, at Venstre er imod den slags, da det skader nettets struktur. Han føler sig ikke beroliget af EU-Kommisionens forsikringer om, at det ikke er tilfældet.

“Vi vil læse aftalen grundigt og møde med alle parter, som er omfattet af den, før vi tager endelig stilling til ACTA, men vi er meget skeptiske”, siger han.

Dermed ligger EU-politikerne på linje med de mange nervøse røster, der har rejst sig efter, at den danske regering underskrev ACTA aftalen torsdag d. 26. januar.

Uklare konsekvenser af ACTA
“Det står ret klart, at det vil få konsekvenser for internetbrugere, der er kunder hos internetudbydere”, siger IT-advokat Martin von Haller Grønbæk.

Han peger på, at når denne type lovgivning skal gennemføres, så skal det gennemføres af 3. mand, hvilket vil sige, at de berørte internetvirksomheder skal sætte tekniske mekanismer op og ansætte folk til at reagere, hvis rettighedshavere kommer med påstande om, at deres ophavsret er blevet krænket. Og det bliver forbrugerne, som kommer til at betale for de øgede omkostninger ved at drive internettjenesterne.

“Når man beder 3. mand – altså internetudbyderen – om at foretage vurderingen af, om noget er ulovligt, så er det ikke den mest rigtige jurdiske beslutning, der bliver truffet. Af frygt for størrelsen af mulige sanktioner, så foretager man ikke en reel juridisk vurdering,  men fjerner i stedet det materiale, som rettighedsindehaveren forlanger fjernet”, siger Martin von Haller Grønbæk.

Ifølge IT-advokaten vil de færreste sager altså blive prøvet ved en domstol, selvom det faktisk er det, der står i ACTA aftalens Artikel 27, som handelsminister Pia Olsen-Dyhr henviser til.

Dyhr: Borgerrettigheder er respekteret
“Det er ikke en del af aftalen, at det er fx. Googles ansvar at holde øje med brud på ophavsretten. Det er myndighedernes ansvar og allerede en del af dansk lovgivning, hvor man i dag kan føre en retssag og tvinge en webside til lukning, hvis der fx. er børneporno eller pædofili på den”, siger handelsministeren til P3 Morgen.

Og hun tilføjer, at der i ACTA meget klart står, at aftalen skal respektere menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Hendes udsagn understøttes til dels af det velanskrevne webmagasin Ars Technica, der mere end antyder, at hysteriet er løbet af med netbrugerne, fordi mange af de betænkelige ting faktisk allerede er blevet pillet ud af ACTA. Fx. kravet om at internetudbydere skal fungere som politimænd. Ars Technica påpeger også, at sammenligninger med det amerikanske SOPA-lovforslag er for vidtgående. ACTA rummer ikke lovhjemmel til at spærre for internetadresser eller at pille bestemte hjemmesider ud af søgeresultater. Magasinet peger også på, at mange af misforståelserne stammer fra en video lavet af hackergruppen Anonymous – måske baseret på tidligere udgaver af ACTA, der har floreret på nettet. Men misforståelserne skyldes måske ogsa, at ACTA i fire år har været et spøgelse af en lovgivning, som de færreste har kendt til det reelle indhold af.

Lukket proces
Handelsminister Pia Olsen-Dyhr mener ikke, at processen har været lukket eller hemmelig, men det rokker ikke ved hendes partifælle Margrethe Aukens ønske om at prøve ACTA ved EU-Domstolen.

“Hele processen omkring udformningen har været så lukket, at man har en mistanke om at blive snydt, fordi ACTA bliver holdt uden for de åbne processer, vi kender”, siger hun.

“Først da vi lavede støj i EU-Parlamentet i sommeren 2010, fik vi kommisionen til at give os adgang til noget af det, der foregår”, tilføjer hun, og hun arbejder altså nu på at få EU-Domstolen til at afgøre om ACTA er i strid med vores borgerrettigheder.

Og der kommer mere støj d. 25. februar, hvor der vil være demonstration mod ACTA i København. Næsten 6.000 personer har allerede meldt sig til protesten på Facebook.

Reklamer

22 kommentarer to “Er ACTA et brud på vores rettigheder?”

 1. Peter Says:

  Et af de helt grundlggende problemer i alle IT-relaterede sager er at politikerne, hverken i Danmark eller i resten af EU, har kompetence til at træffe beslutning om et sådan emne. Det er ikke for at virke bagklog eller bedrevidende – det simpel fakta.

  Politikerne bliver trukket rundt i manegen af en branche med skjulte dagsordener. Det er ingen hemmelighed at musik og video-branchen har lobbyister over alt og til enhver tid vil gøre alt for at få deres vilje.

  Hvis dette forslag blev forelagt en IT-brancheorganisation var det aldrig kommet så vidt. Politikerne ved alt alt for lidt til at kunne forstå konsekvenser af deres handlinger på IT-området.

  Og sådan har det været i mange mange år. Og der er talrige eksempler.

  Politikerne skylder borgerne at få ‘nogle’ kompetente til at træffe beslutning og ikke selv gøre det når de nu ikke kan. Det kræver erkendelse og selvindsigt men vi har brug for det i en tid hvor IT fylder mere og mere i alle brancher. Politikere kan ikke vide alt – det skal de heller ikke – men de skal heller ikke træffe beslutninger de ikke kan begribe omfanget af.

 2. John Says:

  Det er uanset hvordan du vender og drejer det, på vej mod censur som i kina og total overvågning.

  Kan kun anbefale at finde eller købe en VPN ( Virtuel Private Network ) Til at undgå den konstante overvågning, samt være bedre sikkret mod hackere osv.

  ( så undgård du også spærringer osv. fks hvis youtube siger du kun må se videoen i usa eller streame fra hulu. )

 3. Michael Says:

  ACTA startede i bund og grund som en god ide, men efter at have været igennem maskineriet er ACTA gået hen og blevet noget nær latterligt.
  Alene processen bag aftalen: En gruppe af embedmænd, som ikke er folkevalgte (og muligvis under lobbyisters indflydelse), arbejder bag noget der ligner lukkede døre med en aftale, som vil have en effekt på ALLE EU-borgere (som bruger nettet). Det er jo latterligt!

  Også er der hele problemet med deling af filer mellem privatpersoner(P2P), som kunne betyde døden for hjemmeside som f.eks. youtube

  Derfor er jeg (for engangs skyld) enig med Margrethe Auken og de andre EU-parlamentarikere som nævnes i artiklen. Prøv aftalen ved EU-domstolen og se om den holder vand.

 4. Gunner Nu Says:

  Det ville være hurtigere bare at lukket for internettet.
  Hvem gider også bruge det lort!

  p.s. jeg har ophavsret til denne tekst.

 5. mikkel Says:

  har lige hørt om demonstrationen, så linket på nu.detdit.dk .

  det er helt seriøst på tide at folk kommer op af kontorstolene. der er virkelig krig på kniven fra adskillige interesse gruppers side, som desværre udarter sig i endnu flere krænkelser og indskrækninger af vores frihed. både i det virtuelle men så sandelig også i det fysiske.

  ACTA vil føre til Darknet hvis den går igennem. et net udenom nettet..

 6. Michael Nielsen Says:

  Hvor er det dog dejligt at der ikke er nogen login til denne tråd. Et lille minde om gamle dage på dr debatten, da demokratihøjde stadigvæk stod først i kravspecifikationen, før overvågning.

  I dag er det jo desværre omvendt.

  Tak for artiklen.

  Mit ydmyge biddrag er en youtube animation, der forklarer ACTA problemet ganske enkelt.

  ACTA explained

  253.892 har set animationen.

  Margrethe Aukens ønske om at afprøve ACTA ved domstolen, er efter min opfattelse, et ualmindeligt vigtigt ønske.

 7. Vincent Donovan Says:

  Det her handler om meget mere end vores medier viser os.

  ACTA handler om penge. Firmaerne vil styre folkets mulighed for frit at tilegne sig viden.

  Hvordan skal folket frit kunne vurdere og forholde sig til krisen i 30’erne, mordet på JFK, 9/11 WTC + “krig imod terror”, krisen fra 2008-nu) osv.. Ja, hvordan skal de opdage at det er (Banker) firmaer som Goldman Sachs der styrer verdens gang, hvis informationen holdes skjult. (af disse firmaer)

  ACTA er en sæk over hovedet på folk og med tiden så vil demonstrative grupper kke kunne forsamles, da de ikke har frie forummer at ytre sig i uden at blive retsforfulgt.

  de materielle ophavsrettigheder er ikke til for den lille opfinders beskyttelse, det er ét stort spin.
  medicinal industriens magthavere vil ikke have andre kommer på markedet med billigere medicin, selvom det kan redde menneskeliv.
  Apple/Microsoft vil ikke have at der kommer billige alternativer på computer elektronik.

  Og med henblik på imaterielle ophavsrettigheder, så er de i langt højere grad skabt for at store firmaer kan blive på magten og styre markedet, end for at beskytte den lille kunstners cd fra at blive downloadet ulovligt.

  Det hele er kopieret, det er sådan vi gør, det var sådan jeg lærte at gå.

  Langt over halvdelen af den musik som “kunsterne” ikke vil have stjålet. Har de selv stjålet (kilde : http://www.everythingisaremix.info)

  De store film er de samme fortællinger i forskellig indpakning.

  Det frie internet er en gave til mennesket. Det lukkede internet er en forbandelse.

  Det her tiltag er ikke for at gavne mennesket, men for at opretholde den ubalance og korruption der har styret verden i over 100 år. (FRA USA – JA!)

  har set flere artikler om 3d Printere forrige år end jeg har set artikler om ACTA.

  og at Pia Olsen taler om den fantastiske kunstner der får stjålet sin lille sang og helt oplagt kaster børneporno/pædofili kortet som argumentation i denne sag er grotesk. Det er en meget meget lille bitte del af vores store internet.

  Det var bare lige det jeg ville sige.
  (HEJ PET)

 8. Bjarne Hansen Says:

  Hendes udsagn understøttes til dels af det velanskrevne webmagasin Ars Technica, der mere end antyder, at hysteriet er løbet af med netbrugerne(Artiklen)

  Det samme blev sagt om alle os der vidste at Irak-Krigen var Ulovlig. Og hvorfor er ACTA “forhandlingerne” foregået så fordægt hvis ikke der er noget der lugter?

  Hvem udgiver egentlig Ars Technica siden de udtaler sig så arrogant, Murdoch ?

 9. Michael Jensen Says:

  Det er da uhyggeligt som vi efterhånden bliver overvåget og undersøgt på alle måder. Nej, nej til den aftale. Lad os som borgere selv vælge hvad vi vil gøre med vores fritid og liv, og derefter som voksne tage konsekvenserne. Men hvad skal vi med alt det formynderi. Måske skulle vi bare overlade nettet til PET CIA eller MI5, eller er dem som allerede styrer nettet?
  Nogle gange skulle vi måske bare være lidt taknemmelige og ydmyge i stedet for alt alt vores egoistiske pladder om at det er mit og det må du ikke låne og få . Det er mit, mit, mit mit mit. Lær dog at dele jeres legetøj med andre , der er jo rigeligt til alle.

  Michael

 10. Michael Nielsen Says:

  ACTA er med meget stor sandsynlighed et brud på mange af vores rettigheder.

  ACTA explained

 11. Jesper Sommer Says:

  Javist krænker ACTA da vores rettigheder. Ikke kun gennem de mange skærpelser af ophavsretsprincipper, men også gennem dybt problematiske metode man har brugt til at få det gennemført. I praksis vil væsentlige dele af ACTA kræve nye tilføjelser og ændringer i straffeloven. Og sidst jeg checkede var den opgave noget vore danske folkevalgte politikere skulle tage sig af, i vores eget parlament, og ikke noget der skulle dikteres af den magtfulde amerikanske medieindustri. Det er en parlamentarisk og demokratisk dybt problematisk ting der er sket her – og hvem ved hvad de næste ting der luskes ind ad bagdøren bliver? Skræmmende og dybt beskæmmende, at vore politikere og embedsværk i den grad bidrager til at undergrave vores demokrati!

 12. Adam Says:

  Fesent og tandløst indslag om ACTA, som ingen blev klogere af. 40 min om spiludvikling og 20 min om den største trussel mod internettet – eller måske i hvertfald, som I både lægger og ud og afslutter med. Hvad med at lave et program, hvor I selv læser paragrafferne igennem, eller får en der kan til det, og derefter konfronterer de ansvarlige politikere med selve paragrafferne.

  Det hele står sort på hvidt i artikel 27. Her er et link til teksten: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0380:FIN:DA:PDF

  Fx stk 5: ” Hver part sørger for den nødvendige retsbeskyttelse og for effektive retsmidler over for omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger 17, som forfattere, udøvende kunstnere eller fremstillere af fonogrammer anvender i udøvelsen af deres rettigheder i forbindelse med, og som begrænser handlinger med hensyn til deres arbejde, fremførelser og fonogrammer, som de pågældende forfattere, udøvende kunstnere eller fremstillere af fonogrammer ikke har tilladt, eller som ikke er tilladt ifølge lovgivningen”

  Det må implicerer at man fx ikke må omgå kopibeskyttelsen af CD’er og DVD’er for at lægge dem ind på din egen computer. Ej heller jail-breake en iPhone.

  Er noget af det en urimelig tolkning? Så vis det med saglige argumenter.
  /a

 13. Michael Says:

  Enhver bør være bekymret over artikel 36 (ACTA-udvalget), da den ikke indeholder nogen form for krav om, at udvalgets arbejde skal være præget af principper om gennemsigtighed og offentlighed.

  ACTA-udvalget skal bl.a. arbejde med udbygning og ændringer af traktaten; dvs. vi blot er bragt i en situation, hvor IFPI m.fl. får institutionaliseret deres lobbyarbejde, som nu kan foregå bag lukkede dører i et officielt forum. Der er ikke lagt op til en kaffeklub, men man kan bl.a.: “3. d) udveksle oplysninger […] herunder teknikker til at identificere og overvåge piratkopiering”. (Kina kunne sikkert bidrag med en præsentation og brugbare idéer i den forbindelse…)

  Når Frankrig, USA o.a. andre sammen med IFPI atter forsøger at få tilsidesat internetbrugernes basale rettigheder, så kommer det altså igen til at foregå i det skjulte, ligesom det var tilfældet ifm. udformningen af det første udkast til ACTA.

 14. Thorbjørn Says:

  Mon ikke 99% af de danskere, der ved noget om hvad det her ACTA går ud på er, enige med Margrethe Auken. Er man på venstrefløjen (og har stemt på et af regeringspartierne) må man ligefrem måbe over Pia Olsen-Dyhrs idiotiske udtalelser og ageren.

  Jeg er en stor tilhænger af copyright – men uskyldige skal ikke straffes – hverken økonomisk eller med side-lukninger. Dertil kommer, at SF (og S+R) åbenbart arbejder direkte for immaterielle patenter + softwarepatenter, (Noget som SF ellers påstår de modarbejder. Nu er SF i bedste konservativ/LA stil kommet i lommen på lobbyister).

  Det er mig en gåde, at Pia er hvor hun er nu. Da jeg var i SFU mens hun var formand, mindes jeg en kvik, begavet pige, der ikke havde disse fascistiske tendenser. Jeg kan godt forstå Ø’s fremgang ved folketingsvalget. Selvom de på nogle måder er ekstreme er de da til at stole på, mens SF er ved at give helt afkald på alle værdier.

  Ting som ACTA (og den amerikanske PIPA) er en direkte trussel mod et frit internet. Det Pia argumenterer for her er nærmere kinesiske tilstande … Det er bemærkelsesværdigt at (en ellers ekstremistisk) Morten Messerschmidt har meget mere fokus på at beskytte nogle centrale demokratiske rettigheder – mens Pia Olsen-Dyhr fuldstændig melder pas. Pinligt.

 15. Jens Jensen Says:

  Jamen det er jo alle tiders med lidt censur her på dr 😦

  For at citere:
  http://www.version2.dk/artikel/dokumentation-her-er-den-kontroversielle-acta-aftale-43224#comment-191663

  Section 5 i aftalen siger dog, at en underskriver af aftalen skal skride ind mod misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder på nettet.

  Dette omfatter blandt andet alle mulige softwarepatenter som SF ellers påstår at de er modstandere af. F.eks. er ting som ‘1-click-buy’ – brug af dankort til betaling, e-handelsvogn mv. Der er næppe muligt at oprette en side uden at et eller andet tåbeligt softwarepatent brydes.

  Principielt kan enhver side derfor lukkes uden videre. Det er og bliver kineser-lignende tilstande som Pia Olsen-Dyhr støtter.

 16. Torben Heikel Vinther Says:

  Kære Harddisken

  Tak for en saglig udlægning af ACTA-sagen, som gjorde min forståelse en smule mere nuanceret ved at I fremlægger synspunkter fra begge sider. Jeg glæder mig til at følge sagens videre forløb med Harddisken ved min side.

 17. Lisbeth Jørgensen Says:

  Jeg går ud fra at både Pia Olsen-Dyhr og Martin von Haller Grønbæk forholder sig til en konkret udformning af aftalen, så det burde vel være muligt at få svar på om det er internetudbyderen der skal foretage vurderingen af om noget ulovligt foregår på en hjemmeside, eller om det som Olsen-Dyhr fastholder er myndighedernes ansvar?
  Jeg synes det her er en utrolig vigtig sag, men det er godt nok svært at forholde sig til fakta når der kommer så mange modstridende meldinger. Opklarende forklaring vil modtages med kyshånd! (af den virtuelle slags).

 18. Morten Says:

  Kan i tilføje et link til facebooksiden hvor man kan tilmelde sig protesten ?

 19. Benjamin Says:

  har læst aftalen grundig igennem. Ville se hvad den reelt indeholdt i stedet for bare at brokke mig.

  På mange områder er det en lang og tung bestemmelse, der desværre virkelig kan være alt fra bare hård til direkte et marerits senarie.

  Jeg har et par bekymringer i forbindelse med ACTA aftalen:
  advarsel, lidt længe!

  1) Alt der har haft med en krænkelse at gøre, må destrueres
  så hvis det er data kopiring, må din computer smadres, din internet forbindelse tages, din hjemmeside lægges ned osv.
  Det skal ifølge aftalen gøres øjeblikkelig og på din egen regning.
  (artikel 10, stykke 2 samt stykke 2 )

  2) Viste det sig, at du lå inde med viden eller andre beviser, og du som anklagede ikke bragte dem frem, kan du dømmes for det.
  Derudover kræves der kun at du er mistænkt for at dette træder i kraft, ergo ikke bevist.
  (artikel 11)

  3) Der skal indføres lovgivning, der forhindre muligheden for piratkopiringer.
  Derudover tilføjes det, at en dommer må indføre stramninger og midlertidige forhindringer for dig, ved kun at høre anklageren uden forsvares tilstedeværelse. Hvis det på nogen måde kan fremme processen tidsmæssigt.
  (artikel 12, stykke 1, part a)

  4) Der må køres retsag uden forsvar, hvor der må ligges en døm øjeblikkeligt
  (artikel 12, stykke 2)

  5) kopier af bevismaterialer er nok
  (artikel 12, stykke 3)

  6) en tolder vedrørende grænse, må konfiskere ting fra dig
  (artikel 16, stykke 2)

  7) Hvis en virksomhed eller lignende, mener der er tale om at du importere noget du ikke må, som bryder deres rettigheder, så må de få tolderne til at konfiskere alle fremtidige forsendelser der potentielt kunne indeholde noget. Indtil noget er afgjort.
  (artikel 17, stykke 2)

  8) Der er tidspres på tolderne om at give svar på hvad der besluttes og gør i sager pt. 7
  (artikel 17, stykke 3)

  9) Udgifter m.m. må ikke være så høj at det afskrækker folk fra at komme efter dig
  (artikel 21)

  10) anklageren må bede om tidligere forsendelser til dig, og få udleveret alt lige fra størrelse, vægt, afsender, adresser osv. for at se om der skulle ligge mere under overfladen i fortiden.
  (artikel 22, stykke a og stykke b)

  11) hvis der importeres noget der kan mistænkes, må der indenfor 30 dage afkræves forklaring af afsenderen.
  (artikel 22, stykke c)

  12) i større sager, hvor der tjenes penge på det, bliver der indført at det køres efter straffeloven i stedet for tidligere, civilrets loven. Og dermed er fængsel indført som straf imod tidligere, hvor kun kompensation var reglen.
  (artikel 23, stykke a)

  13) Hvis nogen laver en lignende tjeneste, service eller vare som dig, kan du retsforfølge andre for det. Så hvis Coca Cola ikke vil have andre konkurrenter, kan de bare retsforfølge ethvert nyt bryggeri der vil lave en cola variant. Det er nu bryd på copyright!
  Laver et firma et nyt musik tjeneste og betaler licens, er det stadig ulovlige, da en sådan tjeneste allerede eksistere.
  (artikel 23, stykke a og stykke b)

  14) Afstraffelsen i handels sammenhænge skal ligges sådan, at andre der kunne blive fristed, skal få en afskrækkende effekt igennem de domme der gives.
  Så nu bliver straf ikke længere udmålt i rimelighed, men i skræmmekampanger.
  (artikel 24)

  15) vare der kun er mistænkt for bryd, må konfiskeres.
  (artikel 25, stykke 1)

  16) en vare behøves ikke beskrives bedre end rettigheds enehaveren finder nødvendigt, før at få varen konfiskeres.
  (artikel 25, stykke 2)

  17) Alt der vedrøre en krænkelse må destrueres/stoppes på krænkerens regning.
  lad os sige at Dr.dk forum bliver brugt til at linke af en bruger til noget ulovligt. Så må der kræves at hjemmesiden bliver lukket, at serveren bagved skal destrueres, lukker deres internet forbindelse og så sender vi regningen til Danmarks Radio.
  (artikel 25, stykke 4)

  18) Det er tilladt at beslaglægge ting fra krænkeren tilsvarende til værdien tabt, både indirekte og direkte.
  (artikel 25, stykke 5)

  19) Myndighederne må på egen hånd starte en sag angående copyright på andres vegne.
  (artikel 26)

  20) Der skal i lovgivningen, indføres regler for at forhindre krænkelser, samt regler der kan forebygge krænkelser.
  I teorien kan hvad som helst vedtages med denne regel.
  (artikel 27)

  21) Hvis nogen laver en krænkelse et sted på nettet, lad os sige her i denne debat, så skal DR.dk udlevere alle de information der kan om personen.
  (artikel 27, stykke 4)

  22) software der kan hjælpe til med at omgå reglerne, skal der beskyttes imod. Om det så betyder at alt fildelings programmer, samt hjemmeside opdaterings programmer m.m. er ulovligt er meget “fussy” i teksten.
  (artikel 27, stykke 6)

  23) Der skal oprettes en gruppe, hvor myndighederne kan få at vide, hvad rettigheds egenhavernes løbende holdninger og synspunkter er.
  (artikel 28, stykke 4)

  24) Der skal indføres indformation, der giver øget bevidsthed om konsekvenserne ved piratkopiring m.m.
  Om de så vil være ærlige og vise, at de videnskabelige undersøgelser faktisk påviser, at det er godt for medie branchen og kunstnerne, når folk kopirer er nok tvivlsomt.
  (artikel 31)

  25) Der skal laves et internationalt udvalg der løbende kan ændre reglerne i dette regelsæt uden høringer, med mindre et medlem af udvalget selv forlanger en høring. Samt at de må vælge at bruge hvem de har lyst til som rådgivende element.
  Det vil også sige, at man ikke bliver indformeret om ændringer før de er vedtaget.
  (artikel 36, stykke 1)

  26) ACTA aftalen skal være nemt og offentlig tilgængelig allerede fra marts 2011, hvilket bestemt ikke er blevet overholdt.
  (artikel 39)

  27) Skulle et land ikke ville være med mere, så tager det 180 dage at forlade aftalen.
  (artikel 41)

  28) en beslutning der tages af komiteen, hemmelig eller ej, træder det i kraft 90 dage efter vedtagelsen.
  (artikel 42, stykke 2)

  selvfølgelig skal det nævnes at der er enkelte regler der siger, at de ikke må misbruges osv. men derfor vil det medføre meget ny og meget stram lovgivning.

  Jeg mener at det er en demokratisk katastrofe, da det er så nemt at gå udenom rastsystemmerne hvis et firma bliver sur på et andet firma.

 20. Henrik Føhns Says:

  Hej Morten (med den fine mailadresse ;-)) – du må selv søge på Facebook. Vi prøver at holde en objektiv tilgang til emnet, som DR skal. Derfor linker vi ikke til en løbeseddel for en demonstration, hvad FB-opslaget jo reelt er.

 21. Henrik Føhns Says:

  Hej LIsbeth – vi arbejder på mere klarhed, og vi følger ACTA grundigt det næste stykke tid, da det helt åbenlyst er en sag, der optager mange sind.

 22. Henrik Føhns Says:

  Hej Adam – jeg er ked af, at du ikke lærte noget nyt om ACTA, men som du kan læse her på siden, så er der ganske mange andre, som har fået noget ud af indslaget. Det er ikke Harddiskens eller DRs rolle at tage stilling for eller imod ACTA. Vores rolle er en objektiv behandling af et emne, der har stor bevågenhed og af flere forskellige årsager skaber tvivl og forvirring. Vi slipper ikke ACTA efter 20 minutters indslag i onsdags. Vi følger sagen og dækker nuancerne set fra alle sider af sagen, så godt vi kan i fremtiden.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: